Reklamace

6. Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu
a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně
(e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí
kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se
projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla
dodavatele - prodávajícího.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o
zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. (Vrácené zboží musí být v původním stavu, nerozstříhané nebo případně v neporušeném originálním obalu)

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů,
funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod
způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se
nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení
reklamace, o postupu a vyřízení.